A.Z.Grup | Mühendislik

A.Z. Grup | Mühendislik jeolojik ve jeofizik saha etütleri hizmeti sunmaktadır. Maden ve Jeotermal kaynak aramaları başta olmak üzere diğer sektörlerde de yerlatı araştırmalarında jeofizik ve jeolojik etütler gerçekleştirmekteyiz. Jeotermal Kuyularında sıcaklık-basınç ölçüleri ve kuyu tamamlama testleri hizmeti sunmaktayız. Saha etütlerinin yanı sıra danışmanlık, veri kontrolü ve veri yönetimi hizmetleri ile yerbilimleri konusunda her konuda son teknoloji ekipmanlarımız, yazılımlarımız ve uzman mühendis kadromuzla iş ortaklarımızın sorunlarına hızlı, ekonomik ve kaliteli çözümler sunmaktayız.

Jeoloji & Jeofizik

Maden Arama Etütleri:Jeolojik haritala çalışmaları, Jeokimyasal örnekleme hizmetleri, Kuyu takibi, IP/RES etütleri, Gravite&Manyetik etütler, Rezistivite etütleri uygulanmaktadır.

Jeotermal Kaynak Arama Etütleri:Jeolojik Etütler, Kuyu takibi, MT&AMT etütleri, Gravite&Manyetik etütler, DES etütleri, Toprak gazı ölçümleri uygulanmaktadır.

Endüstriyel Hammadde Aramaları:Çok Kanallı Rezistivite etütleri, DES etütleri, GPR yerradarı yöntemleri uygulanmaktadır.

Arkeolojik ve Mühendislik Jeofiziği:Çok Kanallı Rezistivite etütleri, DES etütleri, GPR yerradarı, Gravite&Manyetik yöntemleri uygulanmaktadır.

Jeotermal Kuyu Testleri ve Danışmanlık

Jeotermal Kuyu Testleri Hizmetleri,firmamız bünyesinde bulunan son teknoloji ve yüksek hassasiyetli Spartek Systems firması tarafından üretilen cihazımız ile sık örnekleme aralığı ile kaliteli ölçüler alınarak sunulmaktadır.

Statik Sıcaklık-Basıç Ölçüleri:Sondaj sırasında, sondaja verilen arada veya sondaj bitiminde kuyu durağan halde iken alınan sıcaklık-basınç profilleridir.

Dinamik Sıcaklık-Basıç Ölçüleri:Kuyu üretim halinde iken alınan sıcaklık-basınç profilleridir.

Kuyu Tamamlama Testler:Su kaybı Testi (Water-loss), Enjektivite, Basınç Yükselim (Build-up), Basınç Düşüm (Fall-off), Girişim Testleri

Jeotermal Kaynak Koruma Raporu Hazırlanmaktadır.

Maden Araştırmaları

Jeotermal Arama Etütleri

Jeotermal Kuyu Testleri

Yeraltı Suyu Arama Etütleri

Jeolojik Etütler Hizmetleri

Jeofizik Etütler Hizmetleri

Bilişim & Modelleme Hizmetleri

A.Z. MÜHENDİSLİK JEOLOJİ & JEOFİZİK

JEOLOJİK VE JEOFİZİK ETÜT HİZMETLERİ

JEOTERMAL KUYU TESTLERİ

İLETİŞİM

A.Z. Grup | Mühendislik & Bilişim Jeolojik ve Jeofizik Etüt Hizmetleri - 2015