Hakkımızda

A.Z. Mühendislik Firması, deneyimli jeofizik ve jeoloji mühendislerinden oluşan kadrosu ile yerbilimleri konusunda mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermek amacı ile 2015 yılında kurulmuştur.

Uzman kadrosu ve uluslararası standartlardaki son teknoloji ekipmanları ile maden, jeotermal ve mühendislik projelerinde yüksek kalitede saha etüt hizmetleri sunmaktadır.

Madencilik ve jeotermal sektörlerindeki arama projelerinde, ilk saha etütlerinden itibaren arama ve geliştirme etütlerinde danışmanlık ve ihtiyaç duyulan jeolojik ve jeofizik etütlerinin uygulanması ile iş ortaklarımızın arama projelerindeki saha etütleri konusunda hızlı ve ekonomik hizmetler sunmaktadır.

Jeotermal enerji arama çalışmaları kapsamında uygulanan kuyu içi sıcaklık ve basınç testleri ve kuyu tamamlama testleri gelişmiş cihazımızla ve sık örnekleme ile kaliteli ölçüler alınarak gerçekleştirilmektedir.

Arama ve geliştirme faaliyetlerinin başarı elde edebilmek için jeoloji, jeofizik, jeokimya disiplinlerinin birlikte uygulanmasının yanı sıra çözüme uygun yazılımlarında kullanılması gerekmektedir. Uluslararası standartlardaki yazılımların kullanılmasının yanı sıra firma bünyesinde bulunan bilişim servisi ile yerbilimleri konusunda en doğru sonuca ulaşmak için ihtiyaç duyulan yazılımlar geliştirilmektedir.

Maden Araştırmaları

Jeotermal Arama Etütleri

Jeotermal Kuyu Testleri

Yeraltı Suyu Arama Etütleri

Jeolojik Etütler Hizmetleri

Jeofizik Etütler Hizmetleri

Bilişim & Modelleme Hizmetleri

A.Z. MÜHENDİSLİK JEOLOJİ & JEOFİZİK

JEOLOJİK VE JEOFİZİK ETÜT HİZMETLERİ

JEOTERMAL KUYU TESTLERİ

İLETİŞİM

A.Z. Grup | Mühendislik & Bilişim Jeolojik ve Jeofizik Etüt Hizmetleri - 2015