İletişim

A.Z. Grup | Mühendislik

Jeoloji ve Jeofizik Etüt Hizmetleri

Maden, Jeotermal, Endüstriyel Hammadde ve Yeraltı Suyu Arama Çalışmaları

Arkeolojik ve Mühendislik Jeofiziği Çalışmaları

Jeotermal Kuyu Testleri Hizmeti

Veri Değerlendirme ve Veri Yönetimi Hizmetleri

Bilişim, Modelleme ve Yazılım Hizmetleri

Emek Mah. Gabdullah Tukay Cad. No:34 Çankaya/ Ankara

GSM:+90507 340 7960

email: info@azgrup.com

Maden Araştırmaları

Jeotermal Arama Etütleri

Jeotermal Kuyu Testleri

Yeraltı Suyu Arama Etütleri

Jeolojik Etütler Hizmetleri

Jeofizik Etütler Hizmetleri

Bilişim & Modelleme Hizmetleri

A.Z. MÜHENDİSLİK JEOLOJİ & JEOFİZİK

JEOLOJİK VE JEOFİZİK ETÜT HİZMETLERİ

JEOTERMAL KUYU TESTLERİ

İLETİŞİM

A.Z. Grup | Mühendislik & Bilişim Jeolojik ve Jeofizik Etüt Hizmetleri - 2015